Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022-23

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Γ9Η6-ΞΘΨ, η Προκήρυξη Πρόληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το Εκπαιδευτικό Έτος 2022-23.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 11 Ιουλίου 2022.

Βρείτε την Αίτηση εδώ