Σεμινάριο Εξειδικευμένης Φροντίδας Πολυτραυματία στο 251ΓΝΑ/ΚΕΥΠΑ

Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), Σεμινάριο Εξειδικευμένης Φροντίδας Πολυτραυματία (Advanced Trauma Life Support – ATLS).

Σκοπός του ήταν η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του Υγειονομικού Προσωπικού (Ιατρών και Οδοντιάτρων) στην έγκαιρη αναγνώριση και σωστή αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή του πολυτραυματία καταστάσεων, τη βελτίωση και σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής του εικόνας και τη μεταφορά του για οριστική θεραπεία.

Εκπαιδεύτηκαν δεκαέξι (16) Υγειονομικοί Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ το παρακολούθησαν και πέντε (5) Νοσηλευτές ως παρατηρητές.