Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 04/07/2022

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415, τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άμφισσα.
 • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κρανίδι Αργολίδας.
 • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ωλένια.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σχηματάρι και την Άμφισσα.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.

Εκτελέστηκαν 23 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 59,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μεσσηνία.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή και 1 βρέφος από τη Ρόδο και τη Χίο στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 βρέφος από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.