Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/07/2022

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καλύβια Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλβανία.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γκραβεσόν Γαλλίας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.