Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 19/07/2022

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πεντέλη Αττικής.
 • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Διμαρίστικα Λακωνίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Μύτικα Άρτας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σκάλα Μαινάλου Λακωνίας.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ρούτσι Αρκαδίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ελάτεια Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 19 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
 • Ένα (1) ΑW-109S μετέφερε 1 ασθενή από την Τήνο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) ΑW-109S μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 12,5 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.