Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 27/07/2022

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μυτιλήνη.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Βατερά Λέσβου.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.
 • Δύο (2) CL-415 και ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δαδιά Έβρου.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άστρο Κυνουρίας και στη Στέρνα.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 39,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Ελευσίνα, στην Κόρινθο και τον Αργοσαρωνικό.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Ελευσίνα, στη Βοιωτία και την Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη και την Ικαρία, στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 παιδί από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.