Επιλεγέντα Τέκνα Προσωπικού της ΠΑ για την Εγγραφή τους στο ΣΜ/ΒΝΣ 251ΓΝΑ (2022-23)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής τέκνων προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για την εγγραφή τους στο ΣΜ/ΒΝΣ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, για το σχολικό έτος 2022-23.

Οι εγγραφές των επιλεγέντων νηπίων θα πραγματοποιούνται από την ημέρα αναρτήσεως των πινάκων, ήτοι Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 έως και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Κατά την εγγραφή οι γονείς – κηδεμόνες καλούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Νηπίων (ΑΔΥΝ) υπογεγραμμένο από παιδίατρο.
  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας του επιλεγέντος νηπίου.

Πίνακες Επιλεγέντων Νηπίων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών και Πολιτικού Προσωπικού για την Εγγραφή τους στο ΣΜ/ΒΝΣ 251ΓΝΑ για το Σχολικό Έτος 2022-23

Πίνακες Νηπίων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών και Πολιτικού Προσωπικού Εκτός Ορίου Ηλικίας