Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 11ηΜΚΒ