Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 3ης Σειράς ΣΜΥΑ