Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή Καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΑ