Παράδοση – Παραλαβή Καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΑ

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, η παράδοση – παραλαβή των καθηκόντων του Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΑ, από τον Σμήναρχο (Ι) Κωνσταντίνο Γκουμάτση στον Σμήναρχο (Ι) Σωτήριο Μαγκώτσιο.