Τελετή Απονομής Πτυχίων της 2ης/2022 Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΠΑΤ –ΣΣΦΑΠΕ

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή απονομής πτυχίων της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Πρόληψης Ατυχημάτων – Σχολείου Στελεχών Φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΣΠΑΤ- ΣΣΦΑΠΕ), για το έτος 2022.

Τα πτυχία στους δεκαεπτά (17) αποφοιτήσαντες, απένειμε Διοικητής της ΑΣΠ Ταξίαρχος (Ι) Παναγιώτης Βάλσαμος.