Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών της ΠΑ (MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)

Αναρτήθηκε η ανακοίνωση αποτελεσμάτων των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ εδώ.

Oι υποψήφιοι που επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή, να συμπληρώσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα της προσφυγής τους, εκτός από τις αντιρρήσεις τους και τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πατρώνυμο
  • Αριθμό αίτησης υποψήφιου ΕΠ.ΟΠ.
  • Ειδικότητα υποψήφιου ΕΠ.ΟΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή περαιτέρω διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408 και 2106592411.