Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 05/08/2022

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Λουτρόπυργο Αττικής.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από την Κω στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από τη Λέσβο στην Ελευσίνα
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.