Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 07/08/2022

Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λευκίμμη Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) AW-109S μετέφερε 1 ασθενή από τη Μήλο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.