Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 08/08/2022

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Στυλίδα Φθιώτιδας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Αννινάτα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κόρινθο, στον Πόρο, στην Αίγινα, στην Αττική και στην Εύβοια.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια και στη Βοιωτία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Αιτωλοακαρνανία.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 16 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Φολέγανδρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό και 1 ασθενή από την Κω και τα Κύθηρα στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Άνδρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 15,4 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.