Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/08/2022

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 23 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 69,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκύρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σάμο και τη Μυτιλήνη στη Μυτιλήνη και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) AW-109S μετέφερε 1 ασθενή από την Αμοργό στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.