Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 13/08/2022

Τo Σάββατο 13 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μπορντώ Γαλλίας.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 51,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολές.