Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/08/2022

Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σκύρο.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ναύπλιο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ελάτεια.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από την Κω και τη Σαντορίνη, στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.