Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 19/08/2022

Την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αριδαία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Συκά Υπάτης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Νικόλαο Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Βόρεια Εύβοια.
  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Δυτική Αττική, στη Σκύρο και την Εύβοια.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Ικαρία στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς και 1 νεογνό από την Πάρο και τη Ρόδο, στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.