Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/08/2022

Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Δελφούς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φυλιαδώνα Λαμίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Αττική, στην Κόρινθο και τη Βοιωτία.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 παιδί από την Κω στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) AW-109S μετέφερε 1 παιδί από τη Μήλο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από την Ικαρία και τη Μύκονο, στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,8 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.