Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 28/08/2022

Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Monte Real της Πορτογαλίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 παιδί από τη Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Ικαρία στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,1 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.