Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών – Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών των Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών της ΠΑ

Αναρτήθηκε η ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών – Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών Δοκιμασιών των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ εδώ.

Ώρα προσέλευσης στις Ψυχοτεχνικές-Υγειονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, στις 07:00.

Στις ανωτέρω εξετάσεις δεν καλούνται όλοι οι κατάλληλοι υποψήφιοι αλλά μόνο ο προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων, ανάλογα με τη μοριοδότηση ανά ειδικότητα και σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή περαιτέρω διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408 και 2106592411.