Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 04/09/2022

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • ΄Ενα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 νεογνά από τη Μυτιλήνη και τη Χίο, στη Θεσσαλονίκη και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.