Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 08/09/2022

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ιουλίδα Κέας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κύθηρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ναύπακτο.

Εκτελέστηκε 3 έξοδος και συμπληρώθηκαν 11 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.