Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης του FOB Ακτίου

Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Forward Operating Base (FOB) Ακτίου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του FOB Ακτίου, από τον Σμήναρχο (Ι) Αργύριο Κωστούρο στον Αντισμήναρχο (Ι) Βασίλειο Ασημακόπουλο.

H τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διευθυντή Β’ Κλάδου του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Ταξίαρχου (Ι) Ευάγγελου Οικονόμου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Φασούλα, του NATO Airborne & Early Warning Force Commander, Major General Thomas E. Kunkel και του NATO Airborne & Early Warning E-3A Component Commander, Brigadier General Stefan Neumann.