Προγραμματισμός Υγειονομικής Εξέτασης Υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης – (Α΄ ΟΜΑΔΑ)

1. Με διαταγή του ΓΕΑ/Β4, παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας υποψήφιοι Έφεδροι (Α΄ ΟΜΑΔΑ), που υπέβαλαν δικαιολογητικά, για την επανακατάταξή τους ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην Πολεμική Αεροπορία. Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, από 03 μέχρι 14 Οκτωβρίου 2022.

2. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των παραπεμπόμενων πραγματοποιείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους Εφέδρους, που διαμένουν στο Νομό Αττικής ή πλησίον αυτού, οι οποίοι εξετάζονται από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).

3. Κατά την παρουσίασή τους στην Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους:

α. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση απώλειας της αστυνομικής τους ταυτότητας, βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Προστατευτική μάσκα, μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95, FFP2) ή διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). Δεν απαιτείται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test).

4. Εφόσον υποψήφιοι έχουν υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της τρέχουσας προκήρυξης πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) έτους 2022, οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, να ενημερώσουν το ΓΕΑ/Β4, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail: b42.hafgs@haf.gr) ή τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας: 2106592421 – 2106592411), προκειμένου να αναζητηθούν οι σχετικές γνωματεύσεις υπηρεσιακά.

5. Οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη, αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού με την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή (όπου απαιτείται) και άλλες πληροφορίες στη σχετική διαταγή.

6. Θα επακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τη διαταγή για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων της Β΄ ΟΜΑΔΑΣ.