Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατάταξης Eπαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στην Πολεμική Αεροπορία Έτους 2022

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του διαγωνισμού για την κατάταξη υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των επιμέρους αρμόδιων Επιτροπών του Συμβουλίου Επιλογής,

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

τους κυρωμένους πίνακες τελικών αποτελεσμάτων «ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ», «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ» υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. ανά ειδικότητα και με απόλυτη σειρά βαθμολογίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται σε ποιούς από τους παραπάνω πίνακες περιλαμβάνονται πληκτρολογώντας Ctrl και F και στο πλαίσιο «Εύρεση» τον κωδικό της αίτησής τους (π.χ. Ctrl και F 223512).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι (αποτυχόντες στις ψυχοτεχνικές – υγειονομικές εξετάσεις ή αθλητικές δοκιμασίες) μπορούν να ενημερώνονται, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, για τον λόγο απόρριψής τους, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης epop.haf.gr

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν για κατάταξη με Σημείωμα Κατάταξης που θα τους αποσταλεί έγκαιρα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για την κάλυψη των κενών θέσεων, όσων δεν καταταγούν ή αποχωρήσουν πριν από την ορκωμοσία, θα κληθούν για κατάταξη ισάριθμοι από τους επιλαχόντες υποψήφιους κατά σειρά επιτυχίας στην ειδικότητά τους.