Αποτελέσματα Κλήρωσης για τις Πτήσεις Μαθητών με Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη της ΠΑ – ΑΤ039/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 039/2022
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Κλήρωσης για τις Πτήσεις Μαθητών με Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη της ΠΑ

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η κλήρωση των μαθητών/τριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό, αεροσκάφος στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Αποτελέσματα κλήρωσης

Ως κύριοι:

1.   Αριθμός αίτησης, 2286 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

2.   Αριθμός αίτησης, 1868 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

3.   Αριθμός αίτησης, 1837 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

4.   Αριθμός αίτησης, 898 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

5.   Αριθμός αίτησης, 1091 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

6.   Αριθμός αίτησης, 149 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

7.   Αριθμός αίτησης, 1454 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

8.   Αριθμός αίτησης, 233 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

9.   Αριθμός αίτησης, 48 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

10. Αριθμός αίτησης, 2093 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

Ως εφεδρικοί:

11. Αριθμός αίτησης, 13 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

12. Αριθμός αίτησης, 157 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

13. Αριθμός αίτησης, 389 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

Οι ανωτέρω μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστούν την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 κι ώρα 08:30 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) [Π. Κανελλοπούλου 3, (εντός Στρατοπέδου 251ΓΝΑ)] έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Δελτίο Ταυτότητας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας.

β.  Την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θεωρημένη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

• Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής – Γονικής Συναίνεσης από τον καθένα γονιό χωριστά.

γ.  Βεβαίωση οικείου Λυκείου, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου Μαθητή και η Τάξη.

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 να βρίσκονται στη Σχολή Ικάρων/Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο προστασίας – μετάδοσης του Covid-19:

1. Tην Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, κατά τις υγειονομικές εξετάσεις στο ΚΑΙ επιτρέπεται ως συνοδός μόνο ένας γονέας ανά μαθητή/τρια και θα πραγματοποιηθεί στο 251ΓΝΑ Test Covid-19 με μέριμνα της ΠΑ.

2. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες που θα περατώσουν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στο ΚΑΙ.

3.  Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ