Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/10/2022

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ύδρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 2,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.