Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2022 – ΑΤ035/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 035/2022
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2022

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στην αίθουσα «Αντισμήναρχος (Ι) Μαρίνος Μητραλέξης», παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, η Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Στην ενημέρωση παρευρέθη και απηύθυνε χαιρετισμό, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση μειζόνων θεμάτων της ΠΑ (Επιχειρήσεις, Υποστήριξη, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Εξοπλιστικά Προγράμματα, Μέριμνα Προσωπικού, Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους), η πορεία υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί και η προοπτική αυτών, ο καθορισμός του τρόπου επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Αρχηγό ΓΕΑ.

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ