Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Διοικητή CAOC Torrejon στο ΓΕΑ, ΑΤΑ και Μονάδες της ΠΑ