Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, με ΑΔΑ: ΨΠΘΟ6-9ΩΞ.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σχολής: tyek.smya@haf.gr.