Τακτική Ανασκόπηση Δραστηριοτήτων Εργαστηρίων ΠΑ Έτους 2022

Από τη Δευτέρα 19 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε, στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), η Τακτική Ανασκόπηση Δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων της Πολεμικής Αεροπορίας [Χημεία, Εργαστήρια Φασματοσκοπικής Ανάλυσης Ελαίου (ΕΦΑΕ), Δραστηριότητες Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ), καθώς και Εργαστήρια Διακρίβωσης], η οποία διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας της Διοίκησης με συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), καθώς και εκπροσώπων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

Σκοπός της ανασκόπησης ήταν ο απολογισμός του έργου των εργαστηρίων, η αλληλοενημέρωση του προσωπικού, η ανάλυση τεχνικών θεμάτων, η προβολή εισηγήσεων και προβληματισμών, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της συμβολής των δραστηριοτήτων Χημείων – ΕΦΑΕ – ΜΚΕ και Διακρίβωσης, στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Αεροναυτικού Υλικού της ΠΑ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής του Γ’ Κλάδου της ΔΑΥ, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Στάμου, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα των Εργαστηρίων στην αποστολή της ΠΑ.