Επανακατάταξη/Ανακατάταξη ΟΒΑ

Κοινοποιείται ο πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας, έτους 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται αν περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, πληκτρολογώντας Ctrl και F και τον Στρατιωτικό τους Αριθμό [ΑΣΥ (κενό) ΣΜ (κενό) ΚΛΑΣΗ] π.χ. Ctrl F 255 3253 2020

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ΟΒΑ, (όσοι δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα) μπορούν να ενημερωθούν για την επανακατάταξη/ ανακατάταξή τους από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (έφεδροι) και από τις Μονάδες τους (οπλίτες).

Ως ημερομηνίες επανακατάταξης/ανακατάταξης ορίζονται για τους εφέδρους η 5η Δεκεμβρίου 2022 και για τους οπλίτες η ημερομηνία απόλυσής τους.