Φωτογραφίες από την Επέτειο Συμπλήρωσης 75 Χρόνων από την Ίδρυση της 355ΜΤΜ