Τοποθέτηση Ιατρών σε Στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση

Τοποθέτηση Ιατρών σε Στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση