Τοποθέτηση Ιατρού Ειδικότητας Καρδιολογίας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας σε Θέση Άμισθης Υπεράριθμης για Εκπαίδευση στους Υπερήχους

Τοποθέτηση Ιατρού Ειδικότητας Καρδιολογίας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας σε Θέση Άμισθης Υπεράριθμης για Εκπαίδευση στους Υπερήχους