Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 01/12/2022

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σιδερώνα Κορινθίας.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 νεογνά από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.