Ετήσια Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), παρουσία του Διοικητή της, Αντιπτέραρχου (Ι) Πέτρου Χατζήρη, η ετήσια ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάσθηκε το έργο της Διοίκησης, η ανάλυση μειζόνων θεμάτων και η πρόοδος υλοποίησης των τεθέντων στόχων, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν, εκτός των Διοικητών, εκπρόσωποι από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.