Φωτογραφίες από την Εκδήλωση για τη Συμπλήρωση 70 Χρόνων από την Έκδοση του Περιοδικού «Η Πτήση»