Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην 135ΣΜ