Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2023

Για πληροφορίες σχετικά με τον υπόψη διαγωνισμό δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο