Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην 5η Συνεδρίαση της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2023, έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

1. Διατηρητέους τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Πανίδη

β. Υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Παπαχρήστου

γ. Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Καραμεσίνη

δ. Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Μπιρμπίλη

ε. Υποπτέραρχο (Ι) Νικόλαο Κουρουμάνη

στ. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Τσενεκίδη

ζ. Υποπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο

η. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Χρήστο Τελλίδη

θ. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κωνσταντίνο Κλενιάτη

ι. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Αναστάσιο Χαλβατζή

ια. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παναγιώτη Κωστόπουλο

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Σιδερίδη

β. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Μπόζνο

γ. Υποπτέραρχο (ΕΑ) Δημήτριο Διακουμάκο

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας