Θεώρηση Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας για το Έτος 2023

Σας ενημερώνουμε ότι για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ είναι απαραίτητη η θεώρηση για το έτος 2023 των Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας των υπόχρεων θεώρησης σύμφωνα με συνημμένη διαταγή. Η θεώρηση πραγματοποιείται από τα Τμήματα Στρατιωτικού Προσωπικού των Μονάδων/Διευθύνσεων βάσει οδηγιών που έχουν σταλεί και θα διαρκέσει από την Τρίτη 07 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.