Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 08/07/2023

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Άγιο Όρος.
  • Δύο (2) CL-415 και τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λουτράκι Κορινθίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λάκηθρα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 26,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Καλαμάτα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 14,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 3,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.