Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/07/2023

Το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Παλαιοβάρσαινα Ηλείας.
  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κόρινθο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Περίθεια Κέρκυρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γλυκορίζι και τον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 28,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Καβάλα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J  μετάφερε 3 ασθενείς και 2 παιδιά από τη Ρόδο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή και 1 παιδί την Κω και τη Μύκονο, στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.