Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/06/2023

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σάμο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σιγρί Λέσμου.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετάφερε 1 αθενή από τη Ρόδο στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.