Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών στους Απόφοιτους της 1ης/2023 ΕΣ του Διεθνούς Σχολείου BEWC του ΚΕΑΤ/ΣΗΠ

Από τη Δευτέρα 3 έως και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ), στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), η 1η Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ) του Διεθνούς Σχολείου «Basic Electronic Warfare Course» (BEWC), για το έτος 2023.

Σκοπός του ΒEWC είναι η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους των θεμελιωδών γνώσεων αναφορικά με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, καθώς και των βασικών αρχών, όρων και κατηγοριών του Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Το σχολείο παρακολούθησαν συνολικά 8 στελέχη, 2 από την Ιορδανία, 2 από την Αλβανία, 2 από την Αρμενία, 1 από τη Γεωργία και 1 από την Κροατία.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, απέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΑΤ, Ταξίαρχος  (Ι) Ματθαίος  Κανουπάκης.