Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 05/08/2023

Το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και ένα (1) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ασπρόπυργο Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ξάνθη.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μεσσηνία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Αρκαδία και τη Λακωνία.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετάφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετάφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάρπαθο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 6,6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.